Remont chodnika przy Zespole Szkół Plastycznych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Tomasz Majewski

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika – zerwanie płyt betonowych, wyrównanie podłoża i ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 420 m2

 

Lokalizacja: ul. Kosmonautów 8

 

Szacunkowy koszt: 98 700,00 zł