Koncepcja i dokumentacja zagospodarowania placu wewnątrz osiedla w rejonie ul.3-go Powstania Śląskiego-Prusa-Tysiąclecia-Piłsudskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Tomasz Majewski

Omówienie projektu

Projekt zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

 

Lokalizacja: teren ul. III Powstania Śląskiego, Prusa, Tysiąclecia, Piłsudskiego

 

Szacunkowy koszt: 12 000,00 zł