Koncepcja i dokumentacja zagospodarowania terenów wewnątrzosiedlowych w obrębie ul.3-go Powstania Śląskiego-Kosmonautów-Kasprzaka

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Tomasz Majewski

Omówienie projektu

Projekt zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

 

Lokalizacja: teren ul. III Powstania Śląskiego, Kosmonautów, Kasprzaka

 

Szacunkowy koszt: 22 500,00zł