Modernizacja chodników w rejonie ulic 3-go Powstania Śląskiego 11 i 13 od strony wejść do klatek schodowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Ewa Madej

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ulicy III Powstania Śląskiego 11 i 13. W ramach projektu dokonany zostanie demontaż istniejących płyt oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami.

 

Lokalizacja :III Powstania Śląskiego 11, 13

 

Szacunkowy koszt: 76 340,00 zł