Uporządkowanie terenu wokół ul. Tierieszkowej 1

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Tadeusz Kołpak

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika poprzez wymianę nawierzchni na kostkę betonową wokół bloku przy ul. Tierieszkowej 1 oraz wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów i roślin w rejonie budynku.

 

Lokalizacja: ul. Tierieszkowej 1

 

Szacunkowy koszt: 145 000,00 zł