Koncepcja i dokumentacja zagospodarowania placu wewnątrz osiedla w rejonie ul. M. Szulc – J. Krasickiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Józef Jurek

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

 

Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy ul. Krasickiego i Marii Szulc

 

Szacunkowy koszt: 12 000,00 zł