Remont ulicy Wodnej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Józef Jurek

Omówienie projektu

Projekt zakłada utwardzenie ulicy w ramach naprawy nawierzchni „frezowinami”.

 

Lokalizacja: ul. Wodna

 

Szacunkowy koszt: 89 500,00 zł