Nowy krótki wjazd-wyjazd z osiedla Cedlera lekiem na całe zło

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Tadeusz Jędrzejec

Omówienie projektu

Projekt zakłada przebudowę układu komunikacyjnego (wjazdu oraz wyjazdu) na ul. Cedlera. Dla prawidłowej realizacji projektu (prace geodezyjne, odwodnienie terenu, budowa jezdni,chodników) konieczne jest wykonanie projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Lokalizacja: ul. Cedlera

 

Szacunkowy koszt: 370 834,80 zł