50 miejsc parkingowych naprzeciwko bloków Tysiąclecia 3,5,1

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Katarzyna Dywańska

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych. W ramach realizacji projektu wybudowanych zostanie ok. 50 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową. W kosztach ujęto opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Lokalizacja: teren naprzeciw bloku Tysiąclecia 3,5

 

Szacunkowy koszt: 276 000,00 zł