Zagospodarowanie terenu wewnątrz osiedlowego na przeciwko bloków Tysiąclecia 5, Al. J. Piłsudskiego 31

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Katarzyna Dywańska

Omówienie projektu

Projekt zakłada modernizację terenu wewnątrz osiedla. W ramach projektu wykonane zostaną nasadzenia roślin i krzewów, zamontowane zostaną ławki, dodatkowe punkty świetlne, zabudowany zostanie kontener na śmieci. Projekt przewiduje również montaż słupków zabezpieczających łańcuchowych w celu uniemożliwienia parkowania samochodów

 

Lokalizacja ul. Tysiąclecia 5, Al. J. Piłsudskiego 31

 

Szacunkowy koszt: 108 000,00 zł