Miejsca parkingowe wraz z remontem chodników

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Stanisław Kwas

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę parkingu (20 miejsc) oraz remont 234 mb chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu komunikacji pieszych i zmotoryzowanych

 

Lokalizacja: Teren wokół Przedszkola nr 20, Przychodni „Merkury”, ul. Adamieckiego 11

 

Szacunkowy koszt: 174 678,08 zł