Kulturalny tort dzielnicowy przed jubileuszem 100-lecia miasta Dąbrowy Górniczej – jubileuszowe odliczanie dzielnicy Reden – Adamiecki

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Anna Głogowska

Omówienie projektu

Projekt dotyczy organizacji imprez kulturalno-sportowych poprzedzających jubileusz 100-lecia Miasta Dąbrowy Górniczej: Rodzinny Turniej Scrable, Dzielnicowe Podchody- rodzinne zawody plenerowe (z historią dzielnicy w tle), Wieczór z Telimeną – sąsiedzkie czytanie, Prezentacja utalentowanych artystycznie dzieci i młodzieży z dzielnicy. Dla prawidłowej realizacji projektu konieczny jest zakup sprzętu biurowego: xero kolor, drukarka laserowa, laptop, tusze do xera i drukarki; sprzętu artystycznego: mikrofony, mixery, kolumny, sztalugi, krzesła. Wycena: sprzęt biurowy 27 000,00 zł, sprzęt artystyczny 33 500,00 zł, usługi 43 500,00 zł

 

Lokalizacja: Klub Osiedlowy PKZ Helikon oraz teren dzielnicy

 

Szacunkowy koszt: 104 000,00 zł