Nasz pomysł na osiedlowe podwórko przy ul. Adamieckiego 4

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Piotr Buczyński

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie prac remontowych pomiędzy budynkami nr 4 i 6 przy ul. Adamieckiego: zabudowę śmietnika, wykonanie ok. 10 nowych miejsc parkingowych i nawierzchni z kostki na skwerze wraz z zamontowaniem ławek (12 szt.), koszy na śmieci (3 szt.), stołu do ping ponga, posadzenie żywopłotu oraz wykonanie dwóch alejek. Cześć terenu należy do SM „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację projektu.

 

Lokalizacja: teren przed blokiem Adamieckiego 4

 

Szacunkowy koszt: 173 300,00 zł