Rozbudowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Julian Winnicki

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zamontowanie zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, dwie huśtawki podwójne, dwie huśtawki ważki, dwa kiwaki, karuzelę, cztery ławki, dwa betonowe kosze. W kosztach projektu ujęte jest wykonanie nawierzchni z trawników darniowych na nowej podbudowie wraz z ogrodzeniem. Należy zaznaczyć, iż wskazany teren jest mocno nasączony wodami opadowymi. SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację projektu.

 

Lokalizacja: teren przy ul. Królowej Jadwigi 28

 

Szacunkowy koszt: 66 900,00 zł