Remont ciągu komunikacji pieszej przed siedzibą MBP Filia nr 4 przy ul. Reymonta 14

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Jan Sabatura

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika oraz aranżację zieleni (nasadzenia krzewów i kwiatów) w miejscach istniejących zieleńcy.

 

Lokalizacja: ul. Reymonta 14

 

Szacunkowy koszt: 169 550,00 zł