Zagospodarowanie terenu przy bloku ul. Kopernika 42

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Małgorzata Przeździk-Zynek

Omówienie projektu

Projekt zakłada wyznaczenie miejsc postojowych (malowanie linii) wraz z oznakowaniem pionowym oraz nasadzenia roślinności niskiej wokół bloku przy ul. Kopernika 42.

 

Lokalizacja: ul. Kopernika 42

 

Szacunkowy koszt: 25 000,00 zł