Modernizacja chodników wzdłuż ul. 9 Maja oraz ul. Łańcuckiego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Danuta Orczykowska

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodników (demontaż płyt chodnikowych oraz ułożenie kostki betonowej), montaż wyspowego progu zwalniającego (pomiędzy I i II bramą wjazdową na osiedle domków jednorodzinnych przy ul. 9 Maja).

 

Lokalizacja: ul. 9 Maja; ul. Łańcuckiego

 

Szacunkowy koszt: 235 600,00 zł