Wykonanie remontu chodników wzdłuż ulicy Augustynika w rejonie budynków 9,13,17

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Maria Kapica

Omówienie projektu

Projekt dotyczy remontu chodników zlokalizowanych w rejonie ulic Augustynika. W ramach projektu zdemontowane zostaną płytki chodnikowe oraz ułożona zostania nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej.

 

Lokalizacja: ul. Augustynika 9, 13, 17

 

Szacunkowy koszt: 223 000,00 zł