Budowa chodnika przy ulicy Reymonta

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Halina Głowacka

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika poprzez demontaż istniejących płyt chodnikowych oraz ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej.

 

Lokalizacja: ul. Reymonta

 

Szacunkowy koszt: 188 500,00 zł