Oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Reymonta

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Halina Głowacka

Omówienie projektu

Projekt zakłada wyznaczenie miejsc postojowych (malowanie linii) wraz z oznakowaniem pionowym na terenie przy ul. Reymonta 14

 

Lokalizacja: ul. Reymonta

 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł