Park Militarno-Historyczny „Reduta”

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Stara Dąbrowa. Autor projektu: Stefan Pobideł

Omówienie projektu

Projekt obejmuje zakup i instalację dodatkowych kamer monitoringu na terenie parku przy Muzeum oraz montaż pięciu ławek i dwóch koszy na śmieci.

 

Lokalizacja: teren Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

 

Szacunkowy koszt: 26 200,00 zł