Zielona Wyspa w Starej Dąbrowie

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Stara Dąbrowa. Autor projektu: Sylwia Gbyl

Omówienie projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni alejek na wskazanym terenie wraz z podbudową oraz zamontowanie kilku pojedynczych urządzeń zabawowych kiwaki/sprężynowce, ławek oraz koszy na śmieci.

 

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Legionów Polskich a ul. Górniczą (przed Muzeum Miejskim „Sztygarka”)

 

Szacunkowy koszt: 66 445,00 zł