Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 9 A

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Tadeusz Wacowski

Omówienie projektu

Projekt dotyczy wykonania rekreacyjnego skweru. W ramach projektu wykonane zostaną : nasadzenie roślinności, montaż ławek, koszy na śmieci.

 

Lokalizacja: teren przy budynku ul. Kościuszki 9 A

 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł