I Ty możesz być aktywny

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Janusz Rusin

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie siłowni zewnętrznej składającej się z ośmiu podwójnych urządzeń, montaż czterech ławek, trzech betonowych koszy. W kosztach projektu ujęto utwardzenie podłoża kostką betonową oraz wykonanie ogrodzenia z żywopłotu.

 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami ul. Łukasińskiego 11 a ul. Dąbrowskiego 34,36

 

Szacunkowy koszt: 86 600,00 zł