Koncepcja przebudowy pasażu wzdłuż budynku przy ul. Kościuszki 19 wraz z robotami towarzyszącymi

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Lidia Czyrnek

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika przed blokiem ul. Kościuszki 19 A (zerwanie asfaltu ułożenie nawierzchni z kostki betonowej). W zależności od projektu technicznego wykonane zostaną pozostałe prace remontowe (do wysokości środków przewidzianych dla dzielnicy): remont schodów, likwidacja gazonów, aranżacja zieleni.

 

Lokalizacja: teren przed budynkiem ul. Kościuszki 19

 

Szacunkowy koszt: 376 627,44 zł