Rewitalizacja skwerów w obrębie ulic Górników Redenu i Skibińskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Tomasz Czowalla, Piotr Chałuda

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie skweru dla dorosłych polegającego na zerwaniu asfaltu na placu i położeniu kostki betonowej wraz ogrodzeniem wykonanym z żywopłotu, stołu do gry w szachy, montaż dziesięciu ławek, dziesięciu koszy na śmieci, trzech koszy na psie odchody, budowę siłowni zewnętrznej ( pięć podwójnych urządzeń) wraz wykonaniem podłoża z kostki i ogrodzeniem. Projekt przewiduje wykonanie remontu istniejących chodników, wykonanie miejsc parkingowych (w miejscu obecnych miejsc), budowę oświetlenia – 10 słupów parkowych oraz doposażenie istniejących w pobliżu placów zabaw w małe urządzenia zabawowe (ul. Skibińskiego 6 , ul. Królowej Jadwigi 1)

 

Lokalizacja: skwer pomiędzy blokami przy ul. Górników Redenu a ul. Skibińskiego (przed budynkiem MOPS-u)

 

Szacunkowy koszt: 301 750,00 zł