Drugie życie boiska

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Paweł Wiśniewski

Omówienie projektu

Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej, montaż nowych koszy do streetballa, wykonanie ogrodzenia, remont ławek, montaż bramek do gry w piłkę ręczną. W cenie ujęto wykonanie projektu oraz koszt przeprowadzenia prac przygotowawczych (frezowanie nawierzchni boiska).

 

Lokalizacja: boisko przed blokiem Sienkiewicza 7

 

Szacunkowy koszt: 140 000,00 zł