Parking osiedlowy dla dzielnicy Mydlice Północne wokół bloku przy ul. Łukasińskiego 17

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Andrzej Spałkowski

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę ok. 30 miejsc parkingowych oraz pomalowanie linii oddzielających istniejące już miejsca parkingowe. SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację projektu.

 

Lokalizacja: teren wokół bloku przy ul. Łukasińskiego 17

 

Szacunkowy koszt: 91 860,00 zł