Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami ul. Żeromskiego 3, 3A, 5

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Paweł Sambor

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie pełnej dokumentacji technicznej obejmującej m.in. rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych z budynków i układu komunikacyjnego. W ramach projektu uwzględnione zostanie wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Lokalizacja: teren wokół kamienic przy ul. Żeromskiego 3,3a,5

 

Szacunkowy koszt: 216 467,00 zł