Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy kamienicami dawnej kolonii robotniczej Huty Bankowej – przy ul. Żeromskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Paweł Sambor

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół kamienic wraz z warsztatami dla mieszkańców czego efektem będzie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

 

Lokalizacja: teren wokół kamienic przy ul. Żeromskiego 3,3a,4,5,5a,6,8,8a,10,10 a

 

Szacunkowy koszt: 42 500,00 zł