Budowa parkingu na os. Mydlice

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Ewa Łyp

Omówienie projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu poprzez budowę miejsc parkingowych wraz z dojazdami i pełnym oznakowaniem (ok.30 miejsc). Dokładna liczba miejsc uzależniona będzie od nakładów finansowych na uzbrojenie terenu oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu.

 

Lokalizacja: teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 a ul. Dąbrowskiego 44

 

Szacunkowy koszt: 216 467,84 zł