Siłownia pod chmurką

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Bartosz Kulczycki

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej. W ramach projektu zamontowanych zostanie pięć urządzeń podwójnych do siłowni zewnętrznej, dwóch ławek i kosza betonowego, wykonanie podłoża z kostki betonowej pod zamontowane urządzenia.

 

Lokalizacja: teren przy pasażu ul. Żeromskiego 13

 

Szacunkowy koszt: 47 700,00 zł