Wykonanie remontu chodnika na osiedlu Mydlice Północne

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Bernard Golik

Omówienie projektu

Projekt dotyczy remontu nawierzchni chodników po obu stronach ul. Sienkiewicza (od pasażu do ul. Sobieskiego i od ul. Sobieskiego do ul. Sienkiewicza 7).Powierzchnia ok. 900m2- bez wymiany krawężników.

 

Lokalizacja: chodnik łączący pasaż przy ul. Żeromskiego 13 z ulicą Sienkiewicza

 

Szacunkowy koszt: 211 500,00 zł