„Zielony parking” – wykonanie 10 miejsc parkingowych z płyt ażurowych przy ul. Legionów Polskich 111, 113, 131

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Robert Warwas

Omówienie projektu

Projekt dotyczy budowy ok.10 miejsc parkingowych z płyt ażurowych ( wraz z wykonaniem projektu wykonawczego z uzgodnieniami sieci uzbrojenia terenu). SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację projektu.

 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy ul. Legionów Polskich 111, 113, 131

 

Szacunkowy koszt: 39 375,00 zł