Siłownia pod chmurką

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Dagmara Sinkiewicz

Omówienie projektu

Projekt zakłada zamontowanie ośmiu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z kostki oraz montaż trzech ławek i dwóch betonowych koszy.

 

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Starościńską i ul. Ludową

 

Szacunkowy koszt: 75 700,00 zł