„Przyjazna strefa mieszkańców”. Modernizacja wewnętrznego dziedzińca na osiedlu Mydlice Południowe

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Dagmara Sinkiewicz

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodników, wykonanie mini ogrodu wydzielonego od miejsc postojowych – ogrodzenie naturalne poprzez wysadzenie krzewów w formie żywopłotu, montaż ośmiu ławek, czterech koszy oraz stołu do gry w szachy.

 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami ul. Legionów Polskich 133, 135, 137, 139, 141

 

Szacunkowy koszt: 67 300,00 zł