Świetlisty Pasaż Oś. Mydlice

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Wiesława Molisak, Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt zakłada oświetlenie pasażu oraz placu zabaw i parkingu. W ramach projektu zamontowanych zostanie ok. 8 lamp. SM „Lokator” wyraziła zgodę realizację projektu.

 

Lokalizacja: Pasaż przy ul. Legionów Polskich

 

Szacunkowy koszt: 80 000,00 zł