Renowacja nawierzchni pasażu biegnącego wzdłuż południowej ściany pawilonu handlowego do dwupasmowej ul. Dąbskiego oraz jego przebudowa w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców osiedla

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Grzegorz Hendzel

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont pasażu do schodów od strony Klubu Osiedlowego „Krąg” (117 500,00 zł), przebudowę istniejącego pasażu na miejsca postojowe ze wskazaniem wjazdu, wyjazdu co wymaga opracowania dokumentacji technicznej (203 000,00 zł w tym projekt 15 000) z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego

 

Lokalizacja: pasaż przy ul. Ludowej 19 A

 

Szacunkowy koszt: 320 500,00 zł