Budowa ekoMiejsc Parkingowych przy ul. Dąbskiego 5 i 7

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt zakłada uporządkowanie terenu poprzez rozbiórkę starej nawierzchni, wykonanie podbudowy tłuczniowej i podsypki piaskowo-cementowej dla ułożenia płyt ażurowych zbrojonych w wyniku tego może powstać ok. 18 miejsc parkingowych.

 

Lokalizacja: teren przy ul. Dąbskiego 5

 

Szacunkowy koszt: 67 875, 00 zł