Naprawa schodów na ul. Ludowej 25 i 23 oraz wymiana nawierzchni chodnika

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont schodów (2 lokalizacji) poprzez likwidację krawężników i płyt betonowych i wykonanie schodów betonowych wraz z remontem odcinka chodnika stanowiącego połączenie z głównym ciągiem komunikacyjnym

 

Lokalizacja: schody przy ul. Ludowej 25 i 21

 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł