Budowa podjazdów dla wózków oraz wymiana nawierzchni chodników przy przystankach autobusowych Dąbskiego I i Dąbskiego II

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt zakłada obniżenie krawężników na całej szerokości przejścia, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w przejściu przez zieleniec (pas rozdziału). Zakres obejmuje przystanek autobusowy Dąbskiego I i II

 

Lokalizacja: przystanki autobusowe Dąbskiego I i Dąbskiego II

 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł