Budowa ekologicznych miejsc parkingowych przy ul. Legionów Polskich 121, 123, 125. Utwardzenie zdewastowanego trawnika ekologicznymi płytami ażurowymi

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę miejsc postojowych z płyt ażurowych na podbudowie tłuczniowej i podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem ziemią na powierzchni ok. 425 m 2 .Dla realizacji projektu konieczne jest zajęcie istniejących zieleńców.

 

Lokalizacja: ul. Legionów Polskich 121, 123, 125

 

Szacunkowy koszt: 114 875,00 zł