Budowa schodów i podjazdów dla wózków dziecięcych na przystanku autobusowym Dąbskiego II-kierunek Centrum przy ul. Ludowej 23

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę schodów wraz z podjazdem dla wózków oraz balustradami zabezpieczającymi.

 

Lokalizacja: Skarpa przy bloku ul. Ludowej 23

 

Szacunkowy koszt: 50 000,00 zł