Naprawa nawierzchni chodnika, naprawa schodów i budowa podjazdów dla wózków na chodniku prowadzącym do przychodni zdrowia przy ul. Ludowej 9 i 7

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię rozbieralną z kostki betonowej z obrzeżami oraz budowę schodów betonowych w istniejących miejscach z wykonaniem podjazdów dla wózków.

 

Lokalizacja: chodnik przy ul. Ludowej 7 i 9

 

Szacunkowy koszt: 39 995,00 zł