Rozwiązanie problemu parkingowego na ul. Dąbskiego 9 i Ludowej 21

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Przyjmuje się pod zabudowę miejsc parkingowych powierzchnię ok. 500 m 2. Ilość miejsc uzależniona od zagospodarowania terenu objętego projektem (30-40 miejsc). Projekt obejmuje również przebudowę i dobudowę ciągów pieszych.

 

Lokalizacja: pasaż pomiędzy ul. Ludowej 21 i Dąbskiego 91

 

Szacunkowy koszt: 152 500,00 zł