Plan udrożnienia i odprowadzenia wód opadowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Manhattan. Autor projektu: Henryk Kaczmarek

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych (zbrojonych) o szerokości 3 mb na powierzchni 1092 m2

 

Lokalizacja: garaże przy ul. 11 Listopada

 

Szacunkowy koszt: 258 804,00 zł