Budowa osiedlowego skweru Manhattan – na osiedlu Sikorskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Manhattan. Autor projektu: Ryszard Harańczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (budowa skweru, wybrukowanie alejek, montaż stylowych ławek, nasadzenia roślin i krzewów) oraz wykonanie prac zgodnie z przyjętym planem.

 

Lokalizacja: Osiedle Sikorskiego (teren przy skrzyżowaniu ul.11 Listopada i Tysiąclecia)

 

Szacunkowy koszt: 281 393,68 zł