Plac aktywnej rekreacji „od Juniora do Seniora”

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Brodway. Autor projektu: Izabela Sroczyńska

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne dla młodszych i starszych dzieci oraz budowę siłowni plenerowej. W ramach projektu zamontowanych zostanie sześć urządzeń do siłowni zewnętrznej, betonowy podwójny stół do gry w szachy i chińczyka, betonowy stół do ping ponga, stół do tenisa stołowego, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią z rury, zestaw czterowieżowy ze zjeżdżalniami, dwie huśtawki podwójne, kółko i krzyżyk, urządzenie linarne „Piramida”, urządzenie linarne „Dwie sieci z rurą”. W projekcie ujęte zostało ogrodzenie nowo powstałego placu rekreacji.

 

Lokalizacja: Teren za blokami przy ul. Tysiąclecia 6

 

Szacunkowy koszt: 162 000,00 zł