Montaż ławek

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Brodway. Autor projektu: Izabela Sroczyńska

Omówienie projektu

Projekt zakłada zamontowanie w ciągu komunikacyjnym 10 ławek oraz 6 betonowych koszy na śmieci

 

Lokalizacja: Alejka wzdłuż bloków ul. Tysiąclecia  8,10,12

 

Szacunkowy koszt: 8 800,00 zł