Modernizacja terenu przy placu zabaw o część atrakcyjną dla dzieci starszych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Brodway. Autor projektu: Dorota Guzińska

Omówienie projektu

Projekt dotyczy modernizacji istniejącego placu zabaw – doposażenie w elementy zabawowe dla dzieci starszych. W ramach projektu zamontowane zostaną urządzenia (tor) dla rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy (funbox 4, poręcz ze spadem, pochyła poręcz, grzbiet, satelita), metalowe urządzenie zabawowe na podbudowie z piasku. Projekt przewiduje również montaż dziesięciu ławek i sześciu betonowych koszy oraz ogrodzenie placu zabaw.

 

 Lokalizacja: Plac zabaw przy blokach Tysiąclecia 10,12

 

Szacunkowy koszt: 185 300,00 zł